LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Strategia Rozwoju Gminy Myślenice 2022-2032

Rozwój Gminy jest niezbędny, aby wszystkie elementy życia społecznego mogły ze sobą nieprzerwanie funkcjonować. Jednak, aby osiągnąć zamierzony efekt należy obrać kierunki zmian, wziąć pod uwagę budżet Gminy a przede wszystkim słuchać mieszkańców, którzy najlepiej wiedzą, co należałoby usprawnić. Strategia Rozwoju Gminy Myślenice na lata 2022-2032 jest więc najważniejszym dokumentem określającym cele i kierunki rozwoju Myślenic w perspektywie najbliższej dekady. Dokument ten odzwierciedla aspiracje lokalnej społeczności oraz działania, które należy podjąć na rzecz ich urzeczywistnienia. To szczegółowy plan działania, którego realizacja jest gwarantem rozwoju Gminy.


                    

                  


Symbolika logo

Logo strategii to hasło: #Myślenice2032, z symbolicznie przedstawionymi nad nim kluczowymi obszarami działań. W centralnym miejscu znajduje się rodzina z małym dzieckiem symbolizująca koncentracje na mieszkańcach jako kluczowym potencjale gminy. Po lewej stronie umieszczono rowerzystkę symbolizującą konieczność zmian w zakresie mobilności, zwiększenie roli innych od samochodu środków transportu oraz po prawej stronie drzewo symbol środowiska przyrodniczego, ważnego dla zdrowego trybu życia, możliwości rekreacji. Na skraju logotypu pojawiają się wieża kościoła jako symbol dziedzictwa materialnego i niematerialnego. Na przeciwległym końcu logotypu wieża widokowa i dom, wskazujące konieczność poszukiwania nowych kierunków rozwoju gospodarczego (np. turystyki) oraz rozbudowę zasobu mieszkaniowego. Wszystkie elementy łączy wypełniona ludźmi, „żyjącą” przestrzeń publiczną, wspierająca budowanie więzi społecznych, aktywizująca do działania, zachęcająca do prowadzenia działalności gospodarczej.