LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

CZYSTA WODA DLA KRAKOWA UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO ŚCIEKOWEJ

"Czysta woda dla Krakowa 

uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Myślenice"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

 

więcej o Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko znajdziesz na www.pois.gov.pl 

 

Podpisanie umowy na dofinansowanie dla myślenickiego projektu odbyło się w piątek, 7 kwietnia 2010 roku. Projekt obejmuje budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz budowę oczyszczalni ścieków. Kompleksowa budowa sieci kanalizacyjnej pozwoli na odprowadzenie ścieków od blisko 13 tysięcy mieszkańców. Inwestycja zakończy się w 2015 roku.

 Początkowa wartość projektu

Wartość projektu: 217 150 854,00 PLN

Wydatki kwalifikowalne: 176 874 482,00 PLN

Wysokość dotacji: 112 291 418,01 PLN

 

Zakładane rezultaty/produkty:

Długość sieci kanalizacyjnej: 239, 8 km

Długość sieci wodociągowej: 86,8 km

Oczyszczalnia ścieków w Krzyszkowicach: 2100 m3/d

 

W wyniku rozszerzenia projektu w dniu 13.06.2014 r podpisano aneks do umowy podstawowej, w wyniku którego:

wartość projektu wynosi: 324 098 218,39 PLN

wydatki kwalifikowalne: 197 487 770,78 PLN

wysokość dotacji: 167 864 605,16 PLN

 

zakładane rezultaty/produkty:

Długość sieci kanalizacyjnej:  234 km

Długość sieci wodociągowej: 86,8 km

Oczyszczalnia ścieków w Krzyszkowicach: 2100 m3/d

 

ilość osób podłączonych do kanalizacji: 14 920

ilość osób podłączonych do sieci wodociągowej: 7 150

 

OSTATECZNA WARTOŚĆ PROJEKTU:

Wartość projektu brutto: 317 641 841 PLN
Odzyskiwanie VAT: 57 501 641,04 PLN
Koszty kwalifikowane projekt: 245 666 254,00 PLN
Wysokość dofinansowania: 65,87 %

WYSOKOŚĆ DOTACJI: 162 966 868,80 PLN

 

 

Kontakt:

Jednostka Realizująca Projekt

Urząd Miasta i Gminy Myślenice

Rynek 8/9

32-400 Myślenice

Tel. 12 639 23 17

e-mail: jrp@myslenice.pl

 

skład osobowy (czytaj więcej)

 

ZAKRES PROJEKTU:

Kontrakty realizowane w wyniku podpisanego aneksu o rozszerzenie projektu:

 • Kontrakt 28 Przebudowa i rozbudowa ujęcia wody i systemu uzdatniania wody w Myślenicach - etap I
 • Kontrakt 29 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Zasań, budowa wodociągu w Trzemeśni przysiółek Radlanki
 • Kontrakt 30 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Poręba
 • Kontrakt 31 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Głogoczów etap IV
 • Kontrakt 32 Budowa kanalizacji sanitarnej w Myślenicach ul. Asnyka, ul. Sobieskiego, ul.Dąbrowskiego, ul. Bergela, ul. Daszyńskiego
 • Kontrakt 33 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzyszkowice: Dół, Brzeg, oraz budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości
 • Kontrakt 34 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Droginia
 • Kontrakt 35 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zawada etap II
 • Kontrakt 36 Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Myślenice, Budowa kanalizacji opadowej w ciągu ul. Mickiewicza i ul. Piłsudskiego w ramach rozdziału scieków sanitarnych od wód opadowych ul. Mickiewicza i ul. Piłsudskiego w Myślenicach, Przebudowa sieci wodociągowej i budowa kanalizacji sanitarnej i opadowej w ramach rozdziału ścieków sanitarnych od opadowych w ul. Gałczyńskiego, oraz na odcinku od ul. Gałczyńskiego do ul. Żeromskiego w Myślenicach
 • Kontrakt 37 Budowa zbiornika wodociągowego wraz z hydrofornią w m Głogoczów

Pozostałe kontrakty:

 • opracowanie dokumentacji technicznej
 • inspektor nadzoru
 • pomoc techniczna
 • zarządzanie projektem
 • promocja projektu
 • wykupy gruntu
 • rezerwa na nieprzewidziane wydatki
 • wydatki pozakontraktowe

 

 

AKTUALNOŚCI


Kontrakt nr 2

  

  

Kontrakt nr 3

  

Kontrakt nr 4

  

Kontrakt nr 6

  

Oczyszczalnia w Krzyszkowicach

  

Kanalizacja w Krzyszkowicach