LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Edukacja

Na terenie miasta i gminy Myślenice funkcjonuje:
- 11 Przedszkoli Samorządowych,
- 12 Szkół Podstawowych, w tym 5 z oddziałami przedszkolnymi,
- 6 Zespołów Placówek Oświatowych, w skład których wchodzi szkoła i przedszkole,

- 1 Żłobek Samorządowy, 
a także:
- 1. Niepubliczna Szkoła Podstawowa Neo TM Montessori School,
- 10 Niepublicznych Przedszkoli,
- 1 Niepubliczny Punkt Przedszkolny,
- 2 Niepubliczne Żłobki,
- 1 Niepubliczny Klub Dziecięcy.

Sprawami oświaty w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice zajmuje się Wydział Edukacji, Kultury i Zdrowia
ul. Rynek 8/9, 32 - 400 Myślenice
tel. 12 639 23 59

e-mail: info@myslenice.pl

Naczelnik: Małgorzata Ciemińska

Obsługą administracyjną, finansowo-księgową oraz organizacyjną na rzecz jednostek oświatowych, których organem prowadzącym jest Gmina Myślenice zajmuje się Zespół Ekonomiki Oświaty ul. H. Jordana 4a, 32-400 Myślenice
Kontakt telefoniczny: 
12 639 23 39 Dyrektor
12 639 23 60 Główna Księgowa
12 639 23 95, -96, -97, -98 Księgowość ZEO
12 639 23 94 Płace ZEO
 
e-mail :   zeo@myslenice.pl

Dyrektor: Magdalena Kasprzyk

Nadzór nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami sprawującymi opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie miasta i gminy Myślenice sprawuje Centrum Usług Społecznych w Myślenicach
ul. Słowackiego 82, 32-400 Myślenice
tel. 12 272 19 98, 12 274 33 21
e-mail: info@cusmyslenice.pl

Dyrektor: Małgorzata Aleksandrowicz