LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Konsultacje społeczne

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych na terenie gminy Myślenice

UCHWAŁA NR 369/XL/2021 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH z dnia 27 września 2021 roku w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Myślenice

 

KONSULTACJE SPOŁECZNE:
 
11.03.2024: Ogłoszenie o konsultacjach społecznych Statutu Rady Seniorów w Gminie Myślenice
  • Raport z przeprowadzonych konsultacji

19.01.2024: Ogłoszenie o konsultacjach społecznych Lokalnego Programu Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji w Gminie Myślenice na lata 2024- 2026
  • Raport z przeprowadzonych konsultacji

19.01.2024: Ogłoszenie o konsultacjach społecznych „Z myślą o potrzebach” – Programu Usług Społecznych w Gminie Myślenice na 2024 rok
  • Raport z przeprowadzonych konsultacji
 

2023

13.11.2023: Ogłoszenie o konsultacjach społecznych Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Myślenice na lata 2024-2026


04.01.2023: Ogłoszenie o konsultacjach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

2022

28.12.2022: Ogłoszenie o konsultacjach Programu Usług Społecznych w Gminie Myślenice w 2023 roku

15.12.2022: Ogłoszenie o konsultacjach Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla gminy Myślenice na lata 2023-2030

25.10.2022: Ogłoszenie o konsultacjach Rocznego programu współpracy Gminy Myślenice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023

15.10.2022: Ogłoszenie o konsultacjach Budowy drogi w Trzemeśni (Macioski)

16.03.2022: Ogłoszenie o konsultacjach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2025

8.03.2022: Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Myślenice na lata 2022-2032

7.02.2022: Ogłoszenie o konsultacjach społecznych lokalnej uchwały antysmogowej dla Gminy Myślenice

10.01.2022: Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu "Z myślą o potrzebach" - Program Usług Społecznych w Gminie Myślenice w 2022 roku

4.01.2022: Ogłoszenie o konsultacjach społecznych z dnia 4 stycznia 2022: "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Myślenice na lata 2021-2036”

2021

15.12.2021: Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie zmiany statutów sołectw Gminy Myślenice z dnia 15 grudnia 2021 r.

21.10.2021: Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu: Roczny program współpracy Gminy Myślenice z organizacjami pozarządowymi na rok 2022


19.08.2021: Ogłoszenie o konsultacjach społecznych z dnia 19 sierpnia 2021 roku w sprawie przyjęcia "Zasad i trybu konsultacji społecznych na terenie Gminy Myślenice 


22.07.2021: Ogłoszenie o konsultacjach społecznych z dnia 22.07.2021 roku w sprawie zmiany Regulaminu Komitetu Rewitalizacji, stanowiącego załącznik do uchwały nr 32/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej