LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Dotacje z Budżetu Państwa

  • Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - więcej
  • Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - więcej
  • Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - więcej
  • Rządowy Program Odbudowy Zabytków - więcej
  • Usuwanie Skutków Klęsk Żywiołowych - więcej
  • Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych - więcej
  • Ochrona Zabytków - więcej
  • Dotacja celowa z Budżetu Państwa - więcej