LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Instytucje publiczne
 

Adresy i kontakt do instytucji publicznych mających swoją siedzibę w Myślenicach:
 

Urząd Miasta i Gminy Myślenice
Rynek 8/9, 32-400 Myślenice
tel. 12  639 23 00, faks. 012 639 23 05
http://www.myslenice.pl/


Starostwo Powiatowe  w Myślenicach
ul. Reja 13, 32-400 Myślenice
tel. 12 272 04 56
http://www.myslenicki.pl/


Urząd Skarbowy
ul. Cegielskiego 2, 32-400 Myślenice
tel. 12 272 37 43
http://www.us.myslenice.pl/


Zakład Ubezpieczeń Społecznych
ul. Drogowców 6, 32-400 Myślenice
tel. 22 560 16 00
http://www.zus.pl


Powiatowy Urząd Pracy
ul. Drogowców 2, 32-400 Myślenice
tel. 12 272 37 24
http://www.praca.myslenice.pl/


Sąd Rejonowy
ul. Piłsudskiego 7, 32-400 Myślenice
tel. 12 373 51 20


Komenda Powiatowa Policji
ul. Jagiellońska1, 32-400 Myślenice
tel. alarmowy 997, tel. dyżurny 12 372 92 00
http://www.myslenice.policja.gov.pl


Powiatowa Straż Pożarna
ul. Przemysłowa 9, 32-400 Myślenice
tel. alarmowy 998, tel. 12 372 94 00


Pogotowie Ratunkowe
tel. ratunkowy 999, tel. 012 274 01 00 (01, 02)
Izba Przyjęć 12 273 02 03 (12)


Straż Miejska
Rynek 8/9, 32-400 Myślenice
tel. 12 639 23 22


Urząd Pocztowy
ul. Matejki 1, 32-400 Myślenice
tel. 12 272 12 83


Małopolski System Informacji Turystycznej
Rynek 27, 32-400 Myślenice
tel. 12 272 23 12
http://www.facebook.com/MSITMyslenice/


Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu
ul. Piłsudskiego 20, 32-400 Myślenice
tel. 12 272 15 11
http://www.mokis.art.pl/


Muzeum Niepodległości w Myślenicach
ul. Traugutta 11, 32-400 Myślenice
tel. 12 312 71 40
http://www.muzeum.myslenice.edu.pl/


Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Mickiewicza 17, 32-400 Myślenice
tel. 12 272 44 80
http://www.biblioteka.myslenice.pl/


Biblioteka Pedagogiczna
ul. Żeromskiego 9, 32-400 Myślenice
tel. 12 272 05 07
http://www.pedagogiczna.myslenice.pl/


Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o. Myślenice
ul. Słowackiego 100A, 32-400 Myślenice
tel. 12 272 71 40
http://www.arimr.gov.pl/o-arimr/oddzialy-regionalne/malopolski-or06/myslenicki.html


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Myślenicach
ul. Pardyaka 2, 32-400 Myślenice
tel. 12 272 28 38