LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Misja Myślenic

​WIZJA I MISJA

Wizja Miasta i Gminy Myślenice została zmieniona podczas konsultacji społecznych w 2007 roku i otrzymuje nowe brzmienie:


TU DOBRZE SIĘ ŻYJE,  KORZYSTNIE INWESTUJE,  ATRAKCYJNIE WYPOCZYWA

misja_1  misja_2  misja_3

Zadaniem lokalnego samorządu - burmistrza, radnych i urzędników Urzędu Miasta i Gminy oraz pracowników jednostek podległych jest - w tym kontekście - tworzenie w Myślenicach optymalnych warunków dla realizacji tej wizji, zarówno poprzez własne działania bezpośrednie, jak i wspieranie inicjatyw mieszkańców oraz zewnętrznych inwestorów. Misję tę lokalny samorząd urzeczywistnia przede wszystkim poprzez aktywność w trzech obszarach:

GOSPODARKA LOKALNA  |  TURYSTYKA I REKREACJA  |  JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW

misja_4  misja_5  misja_6