LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Dla inwestorów / Invest in Myślenice

 

 

 

 


 

KONTAKT W SPRAWACH INWESTYCYJNYCH:

Danuta Nowak
Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych
Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach
ul. Rynek 8/9, 32 - 400 Myślenice
tel. 12 639 23 78
danuta.nowak@myslenice.pl 

Więcej informacji dla przedsiębiorców na: www.marg.myslenice.pl