LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Projekt Nauki Pływania"Umiem pływać"

Regulamin projektu "Umiem pływać"

 


Program „Umiem pływać” w Gminie Myślenice

Gmina Myślenice pozyskała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu w ramach programu „Umiem pływać”, dzięki któremu uczniowie z klas I-III szkół podstawowych wezmą udział w darmowych lekcjach pływania na krytej pływalni Aquarius w Myślenicach.

 

Program „Umiem pływać” jest finansowany ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów prowadzonych przez Ministerstwo Sportu. W bieżącym roku będzie realizowana już druga edycja tego programu w Gminie Myślenice.

- Założeniem programu „Umiem pływać” jest systematyczny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania. Zajęcia rozpoczęły się 8 marca i potrwają do 28 maja na krytej pływalni w Myślenicach. Z darmowych lekcji pływania skorzysta 240 uczniów z 16 szkół podstawowych w Gminie Myślenice, a całkowity koszt programu wyniesie około 90 tys. zł. Cieszę się, że skutecznie pozyskaliśmy kolejne środki zewnętrzne na rozwój dzieci ze szkół podstawowych w naszej gminie, a co ciekawe dofinansowanie trafiło tylko do 95 samorządów w całej Polsce – mówi Jarosław Szlachetka, burmistrz Miasta i Gminy Myślenice.

Główne cele programu „Umiem pływać” to upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży, nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania, profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy, zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, poprzez skierowaną do uczniów ofertę uczestnictwa w dodatkowych  zajęciach sportowych, efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnie), wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie programem w szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie ma pływalni oraz edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów.

Program powszechnej nauki pływania jest propozycją uczestnictwa w dodatkowych zajęciach sportowych dla uczniów, którzy chcą podejmować aktywność fizyczną poza obowiązkowymi zajęciami wychowania fizycznego. Metodycznie zorganizowane i powszechnie dostępne zajęcia nauki pływania, będą również stanowić atrakcyjną propozycję zagospodarowania wolnego czasu uczniów, w kontekście profilaktyki zapobiegania zjawiskom patologii społecznych.

Zajęcia sportowe realizowane w ramach programu powszechnej nauki pływania to przede wszystkim nauka podstawowych umiejętności pływania, jak też możliwość rozwijania i podnoszenie sprawności fizycznej. Uczestnictwo w programie wpłynie także na zachęcenie do systematycznego uprawiania sportu oraz prowadzenia zdrowego i aktywnego stylu życia. Należy podkreślić, że dzieci bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych na basenie, bez względu na poziom umiejętności i sprawności fizycznej.