LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Deklaracja dot. źródeł ogrzewania (CEEB)

Od lipca br. każdy właściciel nieruchomości ma prawny obowiązek złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw dla wszystkich właścicieli budynków mieszkalnych oraz niemieszkalnych.

 

Deklarację można wypełnić przez profil zaufany pod linkiem: https://ceeb.gov.pl/ lub w wersji papierowej składając na dziennik podawczy w Urzędzie Miasta.

Zanim powstał prawny obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) w Gminie Myślenice prowadzona była inwentaryzacja, która obecnie jest już zamknięta. Zwracamy uwagę, która ankieta jest właściwa, ponieważ mieszkańcy nadal dostarczają do urzędu nieaktualne deklaracje.

Poniżej obowiązujący wzór Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków:

Pobierz deklarację A dla budynków mieszkalnych
Pobierz deklarację B dla budynków mieszkalnych