LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Cyfrowa Gmina

Gmina Myślenice wzięła udział w projekcie grantowym Cyfrowa Gmina. 23 lutego 2022 r. podpisano umowę o powierzenie grantu o nr 2953/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o nr POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

Gminie Myślenice przyznano grant w wysokości: 1 206 430, 71 zł z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. W ramach projektu realizowany będzie zakup następujących przedmiotów i usług:

  • Stacje robocze Dell Latitude 3520
  • EPO- Elektroniczne potwierdzenie odbioru
  • Platforma e-usług eMZWiK
  • MS Office 365 Business Standard
  • Diagnoza cyberbezpieczeństwa