LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Myślenicki Program Wymiany Pieców

Nabór wniosków w ramach IV edycji „Myślenickiego Programu Wymiany Pieców”


DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!


Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice Jarosław Szlachetka ogłosił nabór wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Myślenice na wymianę starych pieców na nowe proekologiczne wykorzystujące paliwo gazowe, spalające biomasę lub pompę ciepła.

DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!

Termin składania wniosków

  • 25 marca (poniedziałek) w godz. 7.30 – 17.00
  • 26 marca (wtorek) w godz. 7.30 – 15.30
  • 27 marca (środa) w godz. 7.30 – 15.30
  • 28 marca (czwartek) w godz. 7.30 – 15.30

Miejsce i forma składnia wniosków

Urząd Miasta i Gminy Myślenice, pokój nr 2, ul. Rynek 8/9 - wejście od strony Rynku.

Wnioski będą przyjmowane tylko w formie papierowej. Wniosek nie musi zostać złożony osobiście przez Wnioskodawcę. Nie ogranicza się ilości składanych wniosków.

Kto może otrzymać dotację?

Mieszkańcy Gminy Myślenice, właściciele budynków jednorodzinnych, wielorodzinnych, lokali / mieszkań w blokach ogrzewanych źródłem na paliwo stałe (węgiel, ekogroszek, drewno).

Wysokość dotacji?

Do 80% kosztów kwalifikowanych, określonych na podstawie przedłożonych faktur VAT bądź rachunków, jednak nie więcej niż:

  • 8 000 zł brutto - nowe ekologiczne źródło ciepła
  • 10 000 zł brutto - nowe ekologiczne źródło ciepła i instalacja C.O. i C.W.U dotyczy budynków, które nie posiadają instalacji centralnego ogrzewania

Data realizacji inwestycji przez Mieszkańca

Nie później niż do dnia 30.11.2024 r. Dla inwestycji wykonanych przed dniem podpisania z Gminą umowy, dotacja nie może zostać udzielona.

Łączenie korzyści

Właściciele budynków jednorodzinnych, którzy spełniają warunki programu „Czyste Powietrze” mogą wnioskować do obydwóch programów, łącząc wartość dofinansowań. Maksymalna wartość dofinansowania nie może przekroczyć 100%. Mogą również skorzystać z termomodernizacyjnej ulgi podatkowej, na kwotę inwestycji nieobjętą dofinansowaniem.

Dokumenty do pobrania

Regulamin oraz wniosek wraz z załącznikami do pobrania poniżej oraz w wersji papierowej w UMiG w Myślenicach. Wnioski nie będą przyjmowane przed i po wyznaczonym terminie naboru.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 12 639 23 27 lub 12 639 23 38

Materiały do pobrania: