LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021

Gmina Myślenice w dniu 27 stycznia 2023 r. podpisała umowę o dofinansowanie w zakresie termomodernizacji 4 budynków oświatowych.

Przedmiotem projektu jest głęboka termomodernizacja 4 budynków szkolnych, w których prowadzona jest działalność oświatowo-wychowawcza, znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Myślenice.

Projekt obejmuje:
1. Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Myślenicach, w tym: ocieplenie ścian zewnętrznych przy gruncie, ścian zewnętrznych, stropodachu wentylowanego, modernizację instalacji c.o. oraz c.u.w., wymianę oświetlenia na energooszczędne, wymianę nieszczelnej stolarki drzwiowej i okiennej oraz montaż instalacji fotowoltaicznej.
2. Termomodernizację budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Drogini, w tym: ocieplenie stropodachu wentylowanego, modernizację instalacji c.o. oraz c.u.w., wymianę oświetlenia na energooszczędne oraz montaż instalacji fotowoltaicznej.
3. Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Porębie, w tym: ocieplenie ścian zewnętrznych przy gruncie, podłogi w piwnicy, ścian zewnętrznych, stropodachu wentylowanego, wymianę źródła ciepła na kocioł gazowy kondensacyjny oraz modernizację instalacji c.o. oraz c.u.w., wymianę oświetlenia na energooszczędne, wymianę nieszczelnej stolarki drzwiowej oraz montaż instalacji fotowoltaicznej.
4. Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Zasani, w tym: ocieplenie stropodachu wentylowanego, wymianę źródła ciepła na kocioł gazowy kondensacyjny oraz modernizację instalacji c.o. oraz c.u.w., wymianę oświetlenia na energooszczędne oraz montaż instalacji fotowoltaicznej.

Nazwa zadania Termomodernizacja budynków szkolnych z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta i Gminy Myślenice

Dotacja wynikająca z aneksu nr 1 (PLN): 4 990 205,86

Dotacja wynikająca z aneksu nr 2 (PLN): 5 427 392,31

 
Szkoła Podstawowa w Porębie przechodzi termomodernizację


Szkoła Podstawowa w Porębie przechodzi termomodernizację


Budynek Szkoły Podstawowej nr 3 w Myślenicach w trakcie termomodernizacji


Umowy podpisane, rozpoczynamy termomodernizację trzech budynków szkół!


Termomodernizacja czterech szkół w Gminie Myślenice


Trwają prace związane z wykonaniem termomodernizacji w SP3 w Myślenicach


Uroczyste otwarcie patio w Szkole Podstawowej nr 3 w Myślenicach

Multimedia

                 

KONKURS PLASTYCZNY  - „ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I ICH WPŁYW NA ŚRODOWISKO” <<<

Gmina Myślenice, zwana dalej Organizatorem, ogłasza konkurs plastyczny realizowany w ramach projektu „Termomodernizacja budynków szkolnych z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta i Gminy Myślenice”, współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru gospodarczego 2014-2021 w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”. Szczegóły i warunki udziału opisane zostały w regulaminie.