LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Rodzina 500+

We wniosku o świadczenie wychowawcze z programu Rodzina 500 Plus podajemy dane osoby ubiegającej się o przyznanie świadczenia wychowawczego. Konieczne będzie zapisanie m.in. imienia, nazwiska, daty urodzenia, numeru PESEL, adresu oraz danych dzieci pozostających na utrzymaniu.

W przypadku, gdy rodzina ubiega się o świadczenie wychowawcze również na pierwsze dziecko, musi dołączyć do wniosku odpowiednie załączniki (oświadczenia) dotyczące osiągniętych dochodów wypełnione przez członków rodziny. W takim przypadku świadczenie będzie uzależnione od kryterium dochodowego netto 800 zł na osobę w rodzinie lub 1200 zł w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko.

Jeśli wnioskujemy o świadczenie na drugie i kolejne dziecko nie musimy dołączać do wniosku żadnych dodatkowych dokumentów.

Wnioski o świadczenie wychowawcze będzie można składać 1 sierpnia 2017 r.

W jaki sposób można złożyć wniosek?

Osobiście

Od 1 stycznia 2022 r., wnioski o świadczenie wychowawcze z programu 500+ przyjmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Formularze wniosków na nowy okres zasiłkowy będą dostępne po zakończeniu procesu legislacyjnego nad zmianami ustaw m.in. ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Przez internet

W przypadku, gdy wniosek będzie wysyłany elektronicznie, wnioskujący będzie miał możliwość dołączenia załączników również w formie elektronicznej. Cała korespondencja będzie mogła być prowadzona drogą elektroniczną.

Bankowość elektroniczna

Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pośrednictwem 18 banków: Alior Bank SA, Bank BPH SA, Bank Handlowy w Warszawie SA, Bank Millennium SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA, Bank Zachodni WBK SA, FM Bank PBP SA (Smart Bank), ING Bank Śląski SA, mBank SA, PKO Bank Polski SA, Raiffeisen Bank Polska SA, SGB-Bank SA, Bank Ochrony Środowiska SA, Getin Noble Bank SA, Deutsche Bank SA, Credit Agricole Bank Polska SA.

Jak podkreśla resort rodziny, rolą banku jest umożliwienie złożenia wniosku. Nie będzie on weryfikował danych, ani prowadził dalszych działań w zakresie obsługi wniosków. Weryfikacja wniosku i decyzja o przyznaniu świadczenia wychowawczego to zadanie gminy, do której wniosek został złożony.

Instrukcja wysłania wniosku przez bankowość elektroniczną - kliknij

PUE ZUS

Wniosek elektroniczny będzie dostępny na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Osoba posiadająca profil PUE, po zalogowaniu, będzie miała możliwość wypełnienia i wysłania wniosku.

PUE udostępnia on-line dane zapisane na kontach w ZUS, daje możliwość łatwego generowania i przesyłania drogą elektroniczną dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych oraz różnego typu pism i wniosków.

Instrukcja wysyłania wniosku przez PUE ZUS - kliknij

Emp@tia

System umożliwia składanie wniosków przez internet m.in. o: przyznanie pomocy społecznej, zasiłek rodzinny i dodatki do niego, becikowe, zasiłek pielęgnacyjny. Od 1 kwietnia dzięki Emp@tii złożymy wniosek o świadczenie wychowawcze bez wychodzenia z domu.

Instrukcja składania wniosku przez system Emp@tia - kliknij

ePUAP

Przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej można załatwić elektronicznie wiele spraw urzędowych. Aby to zrobić trzeba mieć profil zaufany. Pozwala on potwierdzić tożsamość danej osoby.

Instrukcja składania wniosku przez ePUAP - kliknij

*Nie musisz iść do urzędu skarbowego po zaświadczenie o dochodach

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Myślenicach informuje, że osoby, które ubiegają się o przyznanie świadczeń społecznych oraz wnioskują o wsparcie finansowe w ramach programu Rodzina 500+ nie muszą już osobiście składać wniosków i odbierać zaświadczeń o wysokości dochodów ze swoich urzędów skarbowych. Dane te udostępniane są ośrodkom pomocy społecznej bezpośrednio z systemu informatycznego Administracji Podatkowej.

1 stycznia 2016 r. Ministerstwo Finansów, we współpracy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uruchomiło usługę polegającą na automatycznym udostępnianiu ośrodkom pomocy społecznej informacji o dochodach osób ubiegających się o świadczenia rodzinne, wychowawcze i alimentacyjne. W tym również o świadczenia w ramach Programu Rodzina 500+. Nowa usługa umożliwia bezpośrednie otrzymanie informacji o wysokości dochodów podatników, składek na ubezpieczenia społeczne i podatku należnego podatników wnioskujących o świadczenia społeczne poprzez aplikację Emp@tia.

Do Izby Skarbowej w Krakowie docierają sygnały, że osoby ubiegające się o świadczenia społeczne nadal udają się do urzędów skarbowych, by osobiście uzyskać zaświadczenie o dochodach. Często wiąże się to z dwukrotną wizytą w urzędzie skarbowym. Informujemy, że od stycznia ośrodki pomocy społecznej same pobierają informacje o dochodach podatników. Osoby ubiegające się o świadczenia społeczne nie muszą już przychodzić do swojego urzędu skarbowego żeby otrzymać zaświadczenie o dochodach, bo ośrodki pomocy społecznej zrobią to za nich. Uzyskanie zaświadczenia w formie papierowej, według zasad z lat ubiegłych nie przyśpieszy uzyskania prawa do świadczeń społecznych.

Czytaj również:

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Centrum Usług Społecznych 

Informator Rodzina 500 Plus

Ważne informacje - pytania i odpowiedzi