LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.


Komisje Rady
 


KOMISJA BUDŻETU I FINANSÓW

1. BISZTYGA Czesław
2. BŁACHUT Józef
3. CACHEL Jerzy

4. DYLĄG Halina - Zastępca Przewodniczącego komisji
5. FITA Mirosław
6. GRZYBEK Andrzej
7. JAŚKOWIEC Małgorzata
8. KUTRZEBA Izabela 
9. LEJDA - KUKLEWICZ Eleonora
10. MALINOWSKI Wojciech
11. MOTYKA Piotr
12. OSTROWSKI Kamil
13. PODMOKŁY Bogusław 
14. PODMOKŁY Jan
15. STANKIEWICZ Bogusław - Przewodniczący Komisji
16. STOPKA Katarzyna
17. TOPA Stanisław
18. WIERZBA Czesław
19. WÓJTOWICZ Tomasz
20. GABLANKOWSKI WOJCIECH


KOMISJA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ, ARCHITEKTURY, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

1. AMBROŻY Grażyna

2. GABLANKOWSKI Wojciech
3. GRZYBEK Andrzej - Zastępca Przewodniczącego Komisji
4. KUTRZEBA Izabela
5. LEJDA - KUKLEWICZ Eleonora
6. MALINOWSKI Wojciech
7. MOTYKA Piotr 
8. PODMOKŁY Jan
9. TOPA Stanisław - Przewodniczący Komisji
10. WIERZBA Czesław
11. WÓJTOWICZ Tomasz


KOMISJA EDUKACJI, KULTURY I SPORTU

1. AMBROŻY Grażyna
2. BŁACHUT Józef

3. CACHEL Jerzy
4. DYLĄG Halina
5. JAŚKOWIEC Małgorzata - Przewodniczący komisji
6. KUTRZEBA Izabela
7. LEJDA - KUKLEWICZ Eleonora
8. MOTYKA Piotr
9. OSTROWSKI Kamil
10. PODMOKŁY Bogusław
11. STANKIEWICZ Bogusław
12. STOPKA Katarzyna
13. GABLANKOWSKI WOJCIECH - Zastępca Przewodniczącego komisji


KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

1. Ambroży Grażyna
2. Gablankowski Wojciech - Przewodniczący komisji
3. Grzybek Andrzej
4. Jaśkowiec Małgorzata
5. Topa Stanisław - Zastępca Przewodniczącego komisji
6. Stopka Katarzyna
7. Wierzba Czesław


KOMISJA REWIZYJNA

1. BISZTYGA Czesław - Przewodniczący komisji
2. BŁACHUT Józef - Z-ca Przewodniczącego komisji
3. GABLANKOWSKI Wojciech

KOMISJA STATUTOWA

1. MOTYKA Piotr - Zastępca Przewodniczącego Komisji
2. STANKIEWICZ Bogusław
3. TOPA Stanisław
4. WIERZBA Czesław - Przewodniczący Komisji