LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Przebudowa myślenickiego rynku wraz z otoczeniem starówki oraz budowa Muzeum przy ul. Traugutta na działce 974 Myślenice obręb 2

 • Całkowita wartość Projektu:
  39 461 591,65 zł
 • Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu:
  33 210 318,50 zł
 • Całkowita wartość dofinansowania:
  24 907 738,79 zł
 • Wkład własny Beneficjenta:
  8 302 579,71 zł

Termin realizacji Projektu 18.10.2021r.

Przedsięwzięcie obejmowało dwa zadania
1. Budowa budynku muzeum
wraz z instalacjami wewnętrznymi, wyposażeniem, kotłownią i sprzętem multimedialnym oraz dojazdem technicznym, drogą pożarową, kładką dla pieszych, wyburzeniem budynku gospodarczego, przebudowa ul. Traugutta, przebudową skrzyżowania ul. Traugutta/Sienkiewicza i miejscami postojowymi, przebudową sieci elektroenergetycznej, teletechnicznej budowa kanalizacji opadowej oraz zagospodarowanie terenu.
2. Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem poprzez:
- uporządkowanie miejsc postojowych na płycie rynku
- nasadzenie nowej zieleni
- zmianę lokalizacjo pomnika Niepodległości
- budowę fontanny miejskiej
- wprowadzenie ujednoliconej małej architektury (ławki, kosze na śmieci, słupy ogłoszeniowe, donice, stojaki dla rowerów)
- budowa instalacji elektrycznej oraz oświetlenia
- przebudowę nawierzchni oraz wymiana instalacji a w razie potrzeby budowa instalacji gazowych, kanalizacyjnych, opadowych oraz wodociągowych na ul. Piotra Skargi oraz uliczek przylegających do rynku

 

Projekt "Przebudowa myślenickiego rynku wraz z otoczeniem starówki oraz budowa Muzeum przy ul. Traugutta na działce 974 Myślenice obręb 2"  realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Powiązane informacje:

Gmina Myślenice z dofinansowaniem na budowę muzeum i rewitalizację rynku!
Budynek Muzeum Niepodległości rośnie w oczach
Muzeum otwiera swoje podwoje - otwarcie Muzeum Niepodległości w Myślenicach
Remont Rynku i Starówki w dwóch etapach
Podpisanie umowy na rewitalizację myślenickiego Rynku
Ruszyły roboty budowlane w związku z rewitalizacją Rynku
Nowy Rynek i Starówka – zakończono rewitalizację centrum Myślenic
Zapraszamy do Myślenic - zobacz Rynek po rewitalizacji!

Więcej informacji o projekcie - czytaj w aktualnościach - Rewitalizacja Gminy