LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

e- Myślenice – wdrożenie e-usług w gminie Myślenice

Całkowita wartość projektu wynosi 1 611 853,81 zł
Wartość dofinansowania – 981 382,65 zł
Wkład własny - 327 127,60 zł

Projekt „e - Myślenice – wdrożenie e-usług w gminie Myślenice” - dofinansowany jest jest w ramach programu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest wdrożenie w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice innowacyjnego systemu inwestycyjnego, gromadzącego, przetwarzającego oraz udostępniającego licznym odbiorcom kompleksowe, aktualne i zintegrowane dane związane z gminą, jej zasobami, sprawami obywatelskimi, rozliczeniami finansowymi.

W ramach projektu zostały udostępnione następujące usługi:
- elektroniczna obsługa podatku od nieruchomości, rolny leśny osób fizycznych
- elektroniczna obsługa podatku od nieruchomości, rolny leśny osób prawnych
- elektroniczna obsługa podatku od środków transportowych
- elektroniczna obsługa zobowiązania z tytułu wywozu odpadów komunalnych
- elektroniczna obsługa zobowiązania z tytułu opat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
- elektroniczna obsługa zobowiązania z tytułu wieczystego użytkowania
- elektroniczna obsługa zobowiązania z tytułu dzierżawy
- elektroniczna obsługa zobowiązania z tytułu opłat za posiadanie psa

Możliwość wypełnienia i wysłania formularza następujących wniosków:
- założenie konta w PIP dla osób prawnych/fizycznych
- o dezaktywację konta w PIUP do osób prawnych/fizycznych
- dotyczące reklamacji dotyczącej realizacji zadań związanych z gospodarką odpadami

- konsultacje społeczne – forum dyskusyjne
- konsultacje społeczne – ankiety
- budżet obywatelski – głosowanie

Oraz inne usługi:
- Stan spraw osób fizycznych i prawnych
- Udostępnienie informacji o korespondencji
- Informacje o mieniu gminy
- Informacje budżetowe
- Informacje o wieloletniej Prognozie Finansowej
- Rejestr wydanych decyzji dotyczących zwrotu podatku akcyzowego
- Ewidencja licencji transportu drogowego

Powiązane informacje
Elektroniczny urząd
Do urzędu przez Internet
Elektroniczny urząd - film instruktażowy