LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Myślenicka Karta Seniora

Myślenicka Karta Seniora wydawana jest w Centrum Usług Społecznych przy ul. Słowackiego 82 na wniosek zainteresowanego, który ukończył 60 lat. W decyzji o wydaniu Karty nie jest brane pod uwagę kryterium dochodowe. Jedyne warunki, to ukończenie 60 lat i zameldowanie lub zamieszkanie na terenie gminy Myślenice. Aby uzyskać Kartę, Senior musi złożyć w CUS wypełniony wniosek.

Karta jest imienna i może się nią posługiwać wyłącznie Senior, który jest jej właścicielem. Szczegóły oraz wnioski do pobrania można znaleźć na poniższej stronie internetowej.

Program skierowany jest do osób, które ukończyły 60 lat. Ma stymulować aktywizację społeczną emerytów dzięki zorganizowanemu systemowi ulg na towary i usługi, oferowane zarówno przez instytucje kultury, rekreacji czy sportu, organizacje pozarządowe, jak przedsiębiorców prywatnych, którzy przystąpią do projektu.

Szczegóły oraz wnioski do pobrania na stronie internetowej: http://cusmyslenice.pl oraz   http://www.senior.myslenice.pl

WNIOSEK KARTA SENIOR <<