LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Kontakt z Urzędem

Zadaniem lokalnego samorządu - burmistrza, radnych i urzędników urzędu miasta i gminy oraz pracowników jednostek podległych jest tworzenie w Myślenicach optymalnych warunków dla realizacji wizji rozwoju, zarówno poprzez własne działania bezpośrednie, jak i wspieranie inicjatyw mieszkańców oraz zewnętrznych inwestorów. Misję tę lokalny samorząd urzeczywistnia przede wszystkim poprzez aktywność w trzech obszarach: GOSPODARKA LOKALNA, TURYSTYKA I REKREACJA, JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW.

Wysyłając pismo do urzedu jako osoba prawna, bardzo proszę podać dokładny adres i NIP.

GMINA MYŚLENICE - URZĄD MIASTA I GMINY W MYŚLENICACH
ul. Rynek 8/9,
32 - 400 Myślenice,
województwo małopolskie

ePUAP: /9w6yebe15i/skrytka

tel 12 639 23 00, fax. 12 639 23 05 www.myslenice.plinfo@myslenice.pl


NIP: 681 10 04 414


REGON URZĘDU MIASTA I GMINY: 000525493


REGON GMINY MYŚLENICE: 351555418


NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH: 

 

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych.

Indywidualny numer rachunku bankowego wskazany w decyzji podatkowej lub w zawiadomieniu.

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny, oraz podatek od środków transportowych od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

Indywidualny numer rachunku bankowego.

OPŁATY

- z tytułu dzierżawy, najmu, czynszów, wieczystego użytkowania, zajęcia pasa drogowego, opłaty parkingowe,
- opłaty za miejsce na cmentarzu,
- wycen szacunkowych,
- mandaty, opłaty planistyczne, opłaty eksploatacyjne
- koncesje na alkohol
- opłaty za udostępnienie danych adresowych

 

 

46 8619 0006 0020 0000 0071 0001

 

OPŁATA SKARBOWA

91 8619 0006 0020 0001 6665 0001

WADIA ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

89 8619 0006 0020 0000 0071 0003 

 ZOBACZ WYKAZ NUMERÓW TELEFONÓW DO URZĘDU MIASTA I GMINY W MYŚLENICACH