LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Organizacje pozarządowe

W Gminie Myślenice działa obecnie ponad 100 organizacji pozarządowych. Społecznicy reprezentują interesy mieszkańców w kilku podstawowych obszarach: edukacja, kultura, sport, opieka społeczna, ochrona zdrowia, ochrona środowiska i przedsiębiorczość. W swojej działalności obejmują zarówno tereny wiejskie, jak i miejskie.