LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP)

Sesja Rady Miejskiej: Przyjęto SUMP i regulamin nowego Budżetu Obywatelskiego

17 maja2023

 

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej – konsultacje społeczne dotyczące opracowania SUMP-a

8 marca 2023

 


Ogłoszenie: Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Obszaru Funkcjonalnego Myślenic do roku 2032+

2 marca 2023

 


Warsztaty Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, jakie rozwiązania dla SUMP?

23 stycznia 2023

 


Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej – drugie warsztaty nad opracowaniem SUMP-a

11 stycznia 2023

 


Dotacja na SUMP, czyli Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej

9 stycznia 2023

 


Podsumowanie warsztatów z mieszkańcami w zakresie SUMP

19 września 2022

 


Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Obszaru Funkcjonalnego Myślenic do roku 2032+

19 kwietnia 2022

 


Przedświąteczna sesja Rady Miejskiej, Gmina Myślenice opracuje SUMP

21 grudnia 2021

 


Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy Myślenice w opracowaniu

26 października 2020


 


ZAŁĄCZNIKI:

TYTUŁ PROJEKTU:

OPRACOWANIE PLANU ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ DLA OBSZARU FUNKCJONALNEGO MYŚLENIC DO ROKU 2032+

NAZWA PROGRAMU:

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA:

6 – Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach

DZIAŁANIE:

6.1 – Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach

NR UMOWY O DOFINANSOWANIE:

POIS.06.01.00-00-0074/22-00 z dnia 15.12.2022r.

WARTOŚĆ PROJEKTU:

266 981,00 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA:

190 434,00 PLN co stanowi 85 % wartości kwalifikowalnej projektu

OKRES REALIZACJI INWESTYCJI:

2022-2023

BENEFICJENT:

Gmina Myślenice

CEL PROJEKTU:

Głównym celem projektu jest wypracowanie spójnej dla miejskiego obszaru funkcjonalnego Myślenic koncepcji systemu transportowego wraz z wyznaczeniem kierunków działań i kreowania przyszłej współpracy dla zrównoważonego rozwoju w dziedzinie mobilności.

MECHANIZM UMOŻLIWIAJĄCY SYGNALIZOWANIE O POTENCJALNYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH LUB NADUŻYCIACH FINANSOWYCH:

Masz podejrzenie wystąpienia nieprawidłowości, w tym nadużyć finansowych w projekcie?

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy skorzystać z formularza zamieszczonego na stronie internetowej http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci lub wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@miir.gov.pl