LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Ochrona powietrza

Ekointerwencja - zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowej

Pomiary jakości powietrza w Myślenicach 2022 - Pomiary prowadzone w ramach projektu LIFE - Małopolska w Zdrowej Atmosferze


Archiwalne: Pomiary jakości powietrza w Myślenicach 2021 Pomiary prowadzone w ramach projektu LIFE - Małopolska w Zdrowej Atmosferze

Archiwalne: Pomiary jakości powietrza w Myślenicach 2020 - Pomiary prowadzone w ramach projektu LIFE - Małopolska w Zdrowej Atmosferze


Jakość powietrza w Województwie Małopolskim

"Czyste powietrze" - podwyższone dofinansowanie - nowe zasady programu

EKODORADCY:
Dariusz Zborowski, Wojciech Blak, Maria Gaczyńska
e-mail: ekodoradcy@myslenice.pl
telefon: 12 639 23 38
godziny pracy:
pn 7:30-17:00
wt.-czt. 7:30-15:30
pt. 7:30-14:00 dzień wewnętrzny bez obsługi telefonicznej

Powietrze atmosferyczne wypełnia naszą przestrzeń, jest dookoła nas i w naszych płucach. Na co dzień nie analizujemy jego składu, ale umiemy ocenić jego jakość za pomocą węchu. Powietrze w 99,9% składa się z trzech gazów tlenu, azotu i argonu.

Zanieczyszczenia powietrza są główną przyczyną zagrożeń środowiska. O zanieczyszczeniu mówimy wtedy, gdy do składu powietrza dostaną się inne substancje, nie będące jego naturalnym składnikiem tj. toksyczne związki chemiczne czyli dioksyny, furany, rakotwórcze benzopireny, ale też metale ciężkie, dwutlenek siarki, tlenek węgla, oraz pyły zawieszone itp.

To właśnie one wpływają ujemnie na nasze zdrowie, samopoczucie i jakość życia.

Najpoważniejszymi skutkami zanieczyszczenia powietrza są: efekt cieplarniany, dziura ozonowa, smog
i kwaśne deszcze.

Komfort oddychania zmienia się w zależności od pory roku. W sezonie grzewczym oddycha się znacznie gorzej.

Efekt toksyczny zanieczyszczenia powietrza wywierany na organizm zależy od wielu czynników: wieku, indywidualnej odporności organizmy, warunków klimatycznych, stężenia składników smogu, oraz czasu oddziaływania zanieczyszczeń. Nawet u zdrowych osób krótkotrwała ekspozycja na działanie smogu wywołuje różnego rodzaju stany zapalne, podrażnienie spojówek, krtani i tchawicy, patologiczne zmęczenie oraz spadek tolerancji wysiłku. Oddychanie zanieczyszczonym powietrzem powoduje znacznie osłabienie odporności naszego organizmu.

Co może nam grozić?

Wdychanie szkodliwych substancji może zwiększyć ryzyko zachorowania na raka, powodować choroby układu oddechowego, alergię, astmę a nawet negatywnie wpłynąć na płód. Należy pamiętać, że chorób jest znacznie więcej, a problemy zdrowotne mogą się ujawnić znacznie później po kilku lub nawet kilkunastu latach, a przez cały ten czas nasz organizm musiał radzić sobie nawet z niewielką dawką trujących chemikaliów.

PAMIĘTAJ

Zanieczyszczenie powietrza pyłem zawieszonym i benzo(a)pirenem przyczynia się do:

  • reakcji alergicznych
  • chorób układu oddechowego: astmy, raka płuca, częstych infekcji dróg oddechowych,
  • chorób układu krwionośnego: zawału serca, nadciśnienia tętniczego, choroby niedokrwienna serca, zaburzenia rytmu serca, niewydolności serca,
  • chorób układu nerwowego: problemów z pamięcią i koncentracją, wyższego poziomu niepokoju, stanów depresyjnych, bezseności, bólu głowy i złego samopoczucie
  • chorób układu rozrodczego: bezpłodności, przedwczesnego porodu, obumarcia płodu

Program "Czyste Powietrze" 2.0 - szczegóły dotyczące składania wniosków

"Czyste powietrze" - podwyższone dofinansowanie - nowe zasady programu

Mieszkańcy Gminy Myślenice mogą liczyć na wsparcie urzędnika w przygotowaniu wniosku do programu Czyste Powietrze. Dedykowany pracownik magistratu w dobie pandemii koronawirusa jest dostępny w godzinach pracy urzędu pod numerem telefonu 12 639 23 38.

Wnioski należy składać drogą elektroniczną do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie - ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków. Szczegółowe informacje oraz wniosek do wypełnienia on-line można znaleźć w portalu beneficjenta na stronie: www.wfos.krakow.pl/czyste-powietrze


INFORMACJA

TYLKO do 30 kwietnia 2024 r. można użytkować kotły na paliwa stałe nie spełniające wymogów minimum 3 klasy emisyjności.

Wypełnij informację do bazy inwentaryzacji ogrzewania budynków na terenie Miasta i Gminy Myślenice - druki (w wersji papierowej do odebrania u Sołtysa lub zgłoś telefonicznie pod nr tel. 693-832-221 lub 12 639 23 38.

Pomożemy Ci w wypełnieniu wniosku o dofinansowanie na wymianę źródła ciepła, termomodernizację oraz wymianę stolarki okiennej.

Więcej informacji: Skorzystaj z programu "Czyste powietrze"

Pilotażowe badania stanu powietrza na myślenickim Rynku w marcu 2017 r.


Osoby spalające odpady trują ludzi i środowisko

Pozbywanie się odpadów poprzez bezmyślne ich spalanie w domowych piecach lub w ognisku, powoduje przenikanie trujących substancji do naszego najbliższego otoczenia. Toksyczne związki azotu, siarki, chloru, metale ciężkie (rtęć, kadm, ołów), dioksyny to substancje, które nieodwracalnie niszczą zdrowie nasze i naszych najbliższych. Powodują choroby układu oddechowego i pokarmowego. Zapalenia błony śluzowej gardła, nosa, oskrzeli, nowotwory płuc i wątroby, zaburzenia hormonalne i mutacje genetyczne, podrażnienia oczu, alergiczne zapalenie skóry i alergie pokarmowe.

Śmieci to nie opał apeluje Straż Miejska, która w sezonie grzewczym coraz częściej zwraca uwagę na to, co unosi się z kominów. Według specjalistów, stężenia niebezpiecznych substancji są najwyższe właśnie w pobliżu dymiących kominów. Nic więc dziwnego, że mieszkańcy sami coraz częściej domagają się sprawdzenia zawartości domowego paleniska sąsiada.

 


Dbajmy o powietrze - ruszyły kontrole domowych pieców

Wraz z początkiem nowego sezonu grzewczego ruszyły kontrole domowych palenisk. Strażnicy miejscy sprawdzają czym mieszkańcy palą w piecach.

Podstawowy zespół kontrolny składa się z funkcjonariuszy straży miejskiej tzw. eko patrolu gdyby jednak doszło do wystąpienia znacznych przekroczeń zanieczyszczenia lub gdyby wzrosła liczba zgłoszeń interwencyjnych, wówczas zespół kontrolny zasili patrol interwencyjny. Paleniska w poszczególnych sołectwach będą sprawdzane również przy okazji kontroli sanitarno ściekowej.

Kontrole instalacji grzewczych

Strażnicy miejscy prowadzą kontrole w oparciu o posiadane upoważnienia wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy na mocy ustawy Prawo ochrony środowiska. Uprawniają one funkcjonariuszy do wejścia na posesje i sprawdzenia czy w paleniskach nie są spalane odpady. Kontrole palenisk na nieruchomościach prywatnych mogą być prowadzone w godzinach 6-22, a na terenach, gdzie jest prowadzona działalność gospodarcza przez całą dobę. Według obowiązujących przepisów osoba, która udaremnia lub utrudnia wykonanie kontroli paleniska popełnia przestępstwo zagrożone karą do 3 lat pozbawienia wolności. W sytuacji, gdy właściciel posesji odmawia wpuszczenia funkcjonariuszy, na miejsce wzywana jest policja. Jeśli strażnicy stwierdzą, że doszło do wykroczenia, możliwe są trzy scenariusze - wystawienie mandatu karnego do 500 zł, skierowanie sprawy do sądu, pouczenie. Wysokość grzywny jest zależna od rozmiarów popełnionego przewinienia. W przypadku skierowania sprawy do sądu właściciel posesji jest zagrożony karą do 5000 zł. W sytuacjach spornych, strażnicy będą pobierali z palenisk próbki popiołu, które następnie przekazywane będą do analizy laboratoryjnej, celem stwierdzenia czy w popiele były obecne substancje zabronione. Tego typu ekspertyza da podstawę do karania przed sądem chwili, kiedy gospodarz paleniska odmówi przyjęcia mandatu karnego i będzie się upierał, że nigdy w tym piecu nie spalano odpadów, a obecność ścięci przy piecu jest przypadkowa.

Przepisy antysmogowe i nowe uprawnienia dla straży miejskiej

Jednym z podstawowych zadań strażników od wielu lat jest profilaktyka i edukacja w zakresie ochrony środowiska. W trakcie prowadzonych działań funkcjonariusze rozdają przygotowane wcześniej ulotki i materiały informacyjne o konieczności wymiany starych pieców. Uświadamiają o zagrożeniach płynących ze spalania szkodliwych substancji. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Energii, przy zakupie paliwa stałego – węgla – kupujący otrzymuje atest. Strażnicy będą mogli prosić o jego okazanie, aby sprawdzić, czy materiał palny spełnia określone parametry. Uporczywe łamanie przepisów antysmogowych będzie skutkować surowymi karami.

Od początku listopada strażnicy miejscy będą mogli wystawiać mandaty za łamanie przepisów prawa miejscowego, jakim jest uchwała antysmogowa. Stało się to możliwe dzięki rozporządzeniu wydanemu przez ministra spraw wewnętrznych i administracji z 11 października 2018 roku. Wprowadziła ona możliwość nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia określone w art. 334 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Art. 334. Kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów, określonych w uchwale sejmiku województwa przyjętej na podstawie art. 96, podlega karze grzywny.

Oznacza to możliwość egzekwowania wymagań określonych w uchwałach Sejmiku Województwa Małopolskiego przyjętych na podstawie art. 96 ustawy Prawo ochrony środowiska:

Wysokość mandatu może wynieść do 500 zł. Sprawa może być również skierowana do sądu, który może wymierzyć grzywnę w wysokości do 5 000 zł.

Przypominamy, że mieszkańcy naszego obszaru od 1 lipca 2017 roku objęci zostali zakazem:

spalania mułu i flotu węglowego oraz węgla kamiennego o uziarnieniu 0-3 mm,
spalania drewna i innej biomasy o wilgotności powyżej 20%,
użytkowania nowych kotłów i kominków, które nie spełniają wymagań ekoprojektu w zakresie emisji zanieczyszczeń i efektywności energetycznej.
Do końca 2022 r trzeba wymienić wszystkie „kopciuchy” stare piece nie spełniające wymogów 3 klasy emisyjności.

Od 1 stycznia 2023 roku zakaz eksploatacji obejmie wszystkie pozaklasowe kotły oraz kominki o sprawności cieplnej poniżej 80%. Cztery lata później czyli 2027 r. zabronione będzie również użytkowanie kotłów 3 i 4 klasy.

Dokumenty weryfikowane w trakcie kontroli

Osoby, które eksploatują kotły, piece lub kominki, zobowiązane są do okazania w trakcie kontroli dokumentów potwierdzających spełnienie przepisów uchwały antysmogowej. Są to:

1. Dokumenty potwierdzające parametry stosowanego węgla np. certyfikat jakości węgla, faktura zawierająca informacje o parametrach zakupionego węgla. Kupujący ma prawo żądać tego dokumentu od sprzedawcy paliwa.

2. Dokumenty potwierdzające spełnienie przez urządzenie grzewcze wymagań w zakresie emisji zanieczyszczeń i sprawności (np. dokumentacja techniczna urządzenia, instrukcja użytkowania lub sprawozdanie z badań).

W przypadku wątpliwości, przeprowadzający kontrolę mają prawo do pobrania próbek paliwa do badań. Mogą również przeprowadzić na miejscu badanie wilgotności drewna przy pomocy wilgotnościomierza.

Od 4 listopada br. węgiel dostępny w sprzedaży musi spełniać wymagania jakościowe, zgodnie z wprowadzonym przez ministra energii rozporządzeniem. Oznacza to koniec z niekontrolowaną sprzedażą węgla bardzo złej jakości.

Normy jakości sprzedawanego węgla

Sezon grzewczy 2017/2018

Straż Miejska, od początku sezonu grzewczego przeprowadziła 262 kontroli pieców. Na 33 zgłoszeń przyjętych od mieszkańców tylko okazały się zasadne gdzie dochodziło do spalania substancji zabronionych. Natomiast w 27 wszystkich ujawnionych nieprawidłowościach dotyczących termicznego przekształcania substancji zabronionych ukarano 25 osoby stosując postępowanie mandatowe na kwotę 5750 zł. W większości przypadków gdzie nakładano grzywnę do pieca były wrzucane nie śmieci bytowe, lecz elementy drzewa polakierowanego: pocięta boazeria, płyty wiórowe, stara stolarka okienna lub elementy płyt meblowych.

Jak wygląda taka kontrola?

Przede wszystkim należy sobie uświadomić, że wbrew obiegowym opiniom funkcjonariusz Straży Miejskiej ma prawo wejść na teren posesji i skontrolować, czy nie dochodzi do spalania odpadów. Prawo takie daje mu art. 379 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz upoważnienie do sprawowania w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice kontroli w zakresie ochrony środowiska.

W świetle tych przepisów funkcjonariusze Straży Miejskiej mają prawo do:

- wstępu przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 6 do 22 - na pozostały teren, w tym pobierania próbek;

- przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych;

- żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;

- żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli.

Właściciel posesji musi zatem wpuścić strażnika miejskiego dla przeprowadzenia takiej kontroli paleniska to również tyczy się kontroli gospodarki sanitarno-ściekowej czy porządkowej. W przeciwnym razie naraża się na odpowiedzialność karną, bo osoba, która udaremnia lub utrudnia wykonanie kontroli, popełnia przestępstwo zagrożone karą do 3 lat pozbawienia wolności na zasadach art. 225 § 1 Kodeksu karnego. Kontrola polega przede wszystkim na sprawdzeniu zawartości paleniska i popielnika, najbliższego otoczenia pieca czy kominka oraz składu opału, w gospodarstwie domowym. Strażnicy zwracają uwagę na wszelkie nadpalone elementy, które mogą znajdować się w piecu, a także na to jakie materiały są przygotowane do spalenia. Jeżeli przy piecu składowane są np. drewniane elementy lakierowane ze starych mebli, to można stwierdzić, że stoją właśnie po to, by później znalazły się w piecu. W przypadku potwierdzenia dotyczącego spalania odpadów sprawca zostanie ukarany mandatem w wysokości do 500 zł. Jeśli właściciel nieruchomości odmówi przyjęcia mandatu, to sprawa zakończy się w sądzie, gdzie może otrzymać grzywnę do 5000 zł lub nawet karę aresztu od 5 do 30 dni. Jeśli zachodzi podejrzenie, że dochodzi do termicznego przekształcania odpadów, a właściciel kotłowni nie przyznaje się do palenia śmieci i odmawia przyjęcia mandatu karnego mogą zostać pobrane próbki z kotła. Badania próbek popiołu prowadzone są przez specjalistyczne laboratorium chemiczne. Uzyskane wyniki badań potwierdzające spalanie odpadów stanowią dowód w postępowaniach o ukaranie sprawców spalania, toczących się przed Sądem Rejonowym w Myślenicach, do którego Straż Miejska kieruje odpowiednie wnioski. Użytkownicy kotłów, pieców i kominków zobowiązani są również do przedstawienia kontrolującym dokumentów potwierdzających, że stosowane urządzenie grzewcze spełnia wymagania uchwały antysmogowej. Takim potwierdzeniem może być: instrukcja użytkowania, dokumentacja techniczna, lub inny dokument. Jakość stosowanych paliw również powinna być potwierdzona dokumentami np. fakturą zakupu paliwa (węgla lub drewna) lub świadectwem jakości. W ramach obowiązujących przepisów klient powinien otrzymać pełną informację produktową o sprzedawanym towarze, jego pochodzeniu, parametrach oraz cenie. Przy zakupie węgla zawsze trzeba żądać od dostawcy przekazania świadectwa jakości kupowanego opału.
 

W trakcie czynności kontrolnych sporządzana jest dokumentacja fotograficzna oraz dwa egzemplarze protokołu. Jeden z nich trafia do Straży Miejskiej, drugi jest przekazywany właścicielowi albo administratorowi nieruchomości.

Choć regularne kontrole palenisk są prowadzone przede wszystkim w sezonie grzewczym to nasi mieszkańcy mogą przez cały rok zgłaszać sygnały dotyczące spalania odpadów. Prośby o interwencje można kierować pod nr tel. 12 639 23 23 lub 609 600 003 lub sm@myslenice.pl

Podstawa prawna:

-Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
-Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
-Ustawa z dnia 20 maja 1971r. Kodeks wykroczeń.

- Uchwała nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 styczna 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

- Uchwały NR 159/XXI/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Myślenice.

Poza kontrolą palenisk Straż Miejska w Myślenicach będzie podejmowała działania edukacyjne, profilaktyczne prowadzą zajęcia w szkołach nie tylko z dziećmi ale również z rodzicami pt. „Kochasz dzieci nie pal śmieci” „Nie truj, segreguj, myśl ekologicznie”
Piec zasypowy czy kocioł automatyczny

Najpopularniejszymi kotłami do spalania paliw stałych są kotły z tzw. spalaniem górnym, w których stosuje się prawie każdy rodzaj paliwa w tym węgiel, miał, drewno. Są bardzo prosto zbudowane, tanie i stosowane od lat. Jednak poza tymi cechami bardzo ciężko znaleźć w nich inne korzyści.

Spalanie paliw w kotłach zasypowych jest bardzo nieefektywne. Odbywa się ono w górnej części paleniska, po wrzuceniu od góry paliwa. Dorzucanie zimnego węgla, drewna na gorący żar powoduje powstanie ogromnej ilości dymu. Powstaje bardzo duża ilość sadzy i smoły, które zaklejają komin i kocioł. Palenie w takim piecu trzeba stale kontrolować i sprawdzać co parę godzin a przede wszystkim piec trzeba codziennie rozpalać. Sprawność starych kotłów często wynosi tylko 40% co powoduje powstanie bardzo dużej ilości pyłu.
 

Nowoczesne, niskoemisyjne kotły automatyczne:

Współczesne kotły są urządzeniami, które w żaden sposób nie przypominają tych z dawnych lat. Dzisiaj urządzenia te, wyposażone w automatyczne podajniki
i sterowane mikroprocesorem, zapewniają wysoki komfort obsługi.

Jednymi z najlepszych kotłów dostępnych obecnie na rynku są tzw. kotły „retortowe” czyli automatyczne kotły z paleniskiem retortowym, ze spalaniem dolnym
o współprądowym przebiegu spalania. W kotłach retortowych, dzięki specjalnemu palenisku, które nie ma dodatkowego rusztu spala się dokładnie taka porcja węgla, jaka jest potrzebna do otrzymania nastawionej przez użytkownika temperatury. Mało tego, proces spalania odbywa się bezdymnie, a emisja spalin jest kilkukrotnie niższa od dopuszczalnej normy. Obsługa kotła polega na okresowym, np. raz na kilka dni, napełnianiu podajnika i usunięciu popiołów.
 

Kotły retortowe - co powinniśmy o nich wiedzieć?

- należą do najbardziej nowoczesnych i najefektywniejszych konstrukcji kotłów, służących do spalania np. węgla (realizujących „czystą technologię spalania węgla”), peletu, zrębków, trocin czy ziaren zbóż,

- charakteryzują się ciągłym, automatycznie sterowanym podawaniem paliwa,

- są wyposażone w regulację i kontrolę ilości powietrza wprowadzanego do komory spalania, posiadają samoczyszczące się palenisko retortowe,

- automatyczny system dostarczania paliwa i powietrza oraz zasobnik paliwa sprawiają, że nie wymagają stałej obsługi i w zasadzie ogranicza się ona do uzupełnienia paliwa w zasobniku i do usunięcia popiołu (mogą pracować bezobsługowo przez 2 do 5 dni).

- łatwa obsługa kotła, oraz gwarancja trwałości i bezpieczeństwu użytkowania dzięki zastosowaniu najwyższej jakości materiałów

- sprawność przekraczająca nawet 82%


Uchwała antysmogowa

A co to właściwie ten „Smog” i jakie stanowi zagrożenie?

Co to jest smog, samo słowo brzmi już strasznie. Mówiąc o smogu czujemy niepokój, zagrożenie dla nas, naszych dzieci. Wiemy, że jest on cichym zabójcą, ma dużo czasu, żeby nas pokonać. Lista chorób jest naprawdę bardzo długa. Na szczęście odpowiednia edukacja, zwiększanie świadomości ludzi i walka z nim pozwala świadomie się bronić i uchronić przed jego zgubnym działaniem. Smog to unosząca się na miastem chmura zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego. Jego skład to przede wszystkim tlenki azotu, siarki, węgla oraz węglowodory aromatyczne oraz metale ciężkie, ale najgroźniejsze dla człowieka to beznzo(a)piren i pyły zawieszone PM2,5 i PM10, czyli cząsteczki, których ludzkim okiem nie dojrzymy. Cząsteczki pyłu PM10 mają średnicę mniejszą niż 10 mikrometrów, czyli ich średnica to jedna piąta grubości ludzkiego włosa. Takie cząsteczki mogą przenikać do układu oddechowego, a dokładniej do oskrzeli. Cząsteczki PM2,5 są jeszcze mniejsze i mogą dostać się aż do płuc i krwioobiegu.

Z tworzeniem się smogu wiąże się kilka zjawisk pogodowych.

Jedną z głównych przyczyn powstawania smogu jest inwersja termiczna inaczej inwersja temperatury, jest to zjawisko atmosferyczne polegające na wzroście temperatury wraz ze wzrostem wysokości.

Mówiąc prościej raz na jakiś czas dochodzi do tego ,że nad gruntem, na terenach nizinnych mamy znacznie chłodniejsze powietrze, niż na terenach górzystych. Wtedy szkodliwe cząsteczki nie unoszą się do góry i pozostają blisko powierzchni ziemi, co często wygląda jak mgła. Do tego bezwietrzna pogoda oraz duża wilgotność powietrza w znacznym stopniu ogranicza możliwość mieszania się powietrza oraz transport zanieczyszczeń i jeszcze mocniej potęguje to zjawisko. W tych warunkach obserwujemy stopniową kumulację zanieczyszczeń emitowanych. Nad ziemią tworzy się gruba pierzyna powietrza ciepłego, tak jak długo będzie nas okrywać, tak długo będziemy mieli do czynienia ze smogiem, a miasto będzie wyglądało jak oblane mlekiem.

Najwięcej zanieczyszczeń emituje spalanie w domowych piecach śmieci, mułu i miału węglowego. W wielu krajach Unii Europejskiej miał i muł uważany jest za odpad przy wydobyciu węgla i nie jest sprzedawany. Również piece węglowe muszą spełniać odpowiednie normy.

W Polsce rozpoczyna się właśnie realna walka o lepsze powietrze, walka o lepszą jakość życia a przede wszystkim walka o zdrowie.

Uchwała Antysmogowa – i co dalej?

1 lipca 2017 roku w całej Małopolsce zacznie obowiązywać uchwała antysmogowa. Dla mieszkańców Myślenic oznacza to wprowadzenie wielu nowych przepisów.

Zaglądnij na stronę małopolska.pl i dowiedz się więcej - kliknij tutaj

Projekt uchwały antysmogowej

Smog – mechanizm powstawania

 

Co to jest termomodernizacja budynku i dlaczego warto ją wykonać?

Termomodernizacja budynku – definicja tego pojęcia nie jest łatwa. W bardzo dużym skrócie  można powiedzieć, że jest to etap przedsięwzięć, które mają na celu poprawienie cech technicznych  budynku w celu  zmniejszenia zużycia energii dla potrzeb ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody. Dzięki wszystkim wprowadzonym zmianom ciepło nie będzie uciekać, energia potrzebna na ogrzewanie znacznie się zmniejszy a dzięki tym ulepszeniom będzie można realnie zaoszczędzić na ogrzewaniu. 


Jak modernizować, to z głową!
Zanim rozpoczniemy termomodernizację należy rozważyć koszty. Samo ocieplenie domu to za mało, bardzo ważnym etapem jest również wymiana źródła ciepła, modernizacja oraz wymiana instalacji grzewczej budynku:
- ocieplenie ścian, dachu, stropodachu, stropu nad piwnicą
- wymiana pieca – na nowy o wyższej sprawności, spełniający odpowiednie kryteria
- zmiana nośnika energii np. z węgla na gaz 
- wymiana okien na bardziej szczelne
- inwestycję w odnawialne źródła energii tj kolektory słoneczne, pompy ciepła
- wymiana grzejników
- montaż zaworów termostatycznych 
- izolacja przewodów
- inwestycja w wentylację mechaniczną oraz odzysk ciepła z powietrza wentylacyjnego


Co zyskujemy?
Podstawowymi efektami termomodernizacji, jest zmniejszenie zapotrzebowania budynku na energię cieplną czyli zmniejszenie kosztów pozyskania energii  – jednym słowem OSZCZĘDNOŚĆ, ale dodatkowo redukcja lub całkowita likwidacja emisji substancji szkodliwych dla środowiska czyli OCHRONA POWIETRZA
Ogromnym wsparciem dobrze przeprowadzonej termomodernizacji jest rzetelnie przeprowadzony audyt energetyczny. Określi on zakres inwestycji, które warto wykonać,  rozwiązania techniczne oraz koszty związane z planowanymi przedsięwzięciami.

Straty ciepła w budynku jednorodzinnym:

Wsparcie finansowe do termomodernizacji budynków jednorodzinnych udzielane jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach programu JAWOR.