LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Dla przedsiębiorców - Myśleicka Agencja Rozwoju Gospodarczego

Już w drugiej połowie lat 90-tych lokalny samorząd opracował i wdrożył Strategię Rozwoju Gospodarczego. Realizacja jej założeń przyczyniła się w znacznym stopniu do poprawy warunków inwestowania i wzrostu aktywności gospodarczej. Pierwszej aktualizacji strategii dokonano w 2000 roku, a następnie w 2004 r. w Planie Rozwoju Lokalnego na lata 2005 - 2013 oraz w 2007 w Planie Rozwoju Lokalnego na lata 2007 - 2015.MYŚLENICKA AGENCJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO


Z myślą o technicznym i logistycznym wsparciu przedsiębiorców, przy udziale Gminy Myślenice, powołano w 2004 roku Myślenicką Agencję Rozwoju Gospodarczego Sp.z.o.o. (MARG). Najważniejszym obszarem działalności MARG jest aktywne promowanie rozwijającej się przedsiębiorczości w regionie w zakresie małych i średnich przedsiębiorstw. Myślenicka Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. (MARG) zajmuje się promowaniem i wspieraniem inicjatyw gospodarczych mających wpływ na rozwój regionu myślenickiego. MARG jest członkiem Krajowego Systemu Usług (KSU) i posiada certyfikat ISO 9001:2001 - na świadczenie usług informacyjnych (Punkt Konsultacyjny świadczący usługi dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą) z zakresu: zakładania oraz prowadzenia działalności gospodarczej, możliwości pozyskiwania środków unijnych na realizację zamierzonych przedsięwzięć, a także z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem. MARG jest również pośrednikiem w zakresie udzielania pożyczek finansowanych ze środków unijnych oraz Funduszy Poręczeniowych. MARG realizuje projekty unijne - samodzielnie, a także w partnerstwie z innymi organizacjami. Aktywnie współpracuje z instytucjami otoczenia biznesu, przedsiębiorcami, samorządem terytorialnym, instytucjami rynku pracy, organizacjami pozarządowymi. Poprzez realizację wszystkich powyższych działań MARG aktywnie realizuje swoje zamierzone cele statutowe. Ponadto MARG prowadzi działalność szkoleniową i wydawniczą (wydawca "Gazety Myślenickiej", http://www.gazeta.myslenice.pl/)


Więcej o MARG: http://www.marg.myslenice.pl/

Ulgi podatkowe dla małopolskich przedsiębiorców