LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Wybory do izb rolniczych

Małopolska Izba Rolnicza w Krakowie informuje, że w dniu 24 września 2023 roku odbędą się wybory do walnych zgromadzeń izb rolniczych (Uchwała KRIR nr 2/2023 z dnia 22.02.2023 r.)

Każda osoba - płatnik podatku rolnego posiadający powyżej 1ha użytków rolnych, posiada bierne i czynne prawo wyborcze. Z terenu miasta i gminy Myślenice wybranych będzie dwóch przedstawicieli do rady powiatowej izby rolniczej.

Do dnia 4 września 2023 roku do godziny 14:00 można zgłaszać kandydatów na członków Rady Powiatowej Izby do Okręgowej Komisji Wyborczej w Myślenicach, który ma siedzibę w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, ul. Rynek 8/9 pokój nr 23. Zgłoszenie kandydatury wymaga poparcia co najmniej 50 członków izby - wyborców.

Spis wyborców uprawnionych do głosowania wyłożony będzie do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice pokój nr 23 od dnia 25 sierpnia 2023 roku do 31 sierpnia 2023 roku w godzinach od 7:30 do 14:00.

Dodatkowych informacji udziela Komisja Wyborcza tel. 12 639 23 32.

Informujemy, że szczegółowe informacje na temat wyborów można uzyskać na stronie internetowej MIR, w zakładce "Wybory do izb rolniczych 2023" (https://mir.krakow.pl/wybory)

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej (1)

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej (2)