LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Dla inwestora

KONTAKT W SPRAWACH INWESTYCYJNYCH:

Danuta Nowak
Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych
Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach
ul. Rynek 8/9, 32 - 400 Myślenice
tel. 12 639 23 78
danuta.nowak@myslenice.pl 

Więcej informacji dla przedsiębiorców na: www.marg.myslenice.pl


Gospodarka, to jeden z ważniejszych sektorów stymulujących rozwój lokalnej społeczności. Aktywizacja istniejących już na terenie gminy firm i przedsiębiorstw, a także wsparcie nowych inicjatyw gospodarczych dają gwarancję stabilnego i efektywnego rozwoju. Specyficzna dla Myślenic produkcja gospodarcza, to małe rzemiosło, usługi i handel. Nie brak jednak dużych zakładów produkcyjnych, takich jak: Tele - Fonika Kable, (producent kabli i światłowodów), Cooper Standard Automotive (producent uszczelek samochodowych), Polplast Polska, (producent akcesoriów samochodowych) czy Lorenz & Wiktor (producent garniturów).
 


inwestorow_1 inwestorow_2 inwestorow_3

Na koniec roku 2014 na terenie Miasta i Gminy zarejestrowanych było 5 185 podmiotów gospodarki narodowej, z tego 3 163 (61%) zarejestrowanych było w samym mieście, a pozostałe 2 022 na obszarach wiejskich Gminy. W ciagu ostatnich dziesięciu lat liczba zarejestrowanych podmiotów systematycznie się zwiększała (zarówno w mieście jak i w okolicznych miejscowościach). W 2001 roku wartości te wynosiły odpowiednio: 2 161 dla miasta i 1 099 dla obszarów wiejskich, tj. łącznie 3 260 podmiotów.

W 2014 roku 97.7% wszystkich przedsiębiorstw należało do sektora prywatnego, zaś 2.3% (109 podmiotów) do sektora publicznego. Duża dynamika przyrostu firm na terenie Miasta i Gminy Myślenice dotyczy oczywiście wyłącznie sektora prywatnego.


STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ

Ważną rolę w stwarzaniu korzystnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej oraz przyciągania nowych inwestorów do Myślenic stanowią dwie istniejące tutaj strefy przemysłowe. Są to: strefa przemysłowa "Jawornik/Polanka" z ofertą inwestycyjną 60 ha - w całości stanowiącą własność prywatną, a także strefa przemysłowa "Dolne Przedmieście" w Myślenicach o powierzchni 15,08 ha. W strefie Jawornik stworzono blisko 600 miejsc pracy, zaś w strefie "Dolne Przedmieście" zatrudnienie znajduje blisko 800 osób.

SPRZYJAMY NOWYM INWESTYCJOM

Dla inwestorów Gmina Myślenice oferuje szeroki wachlarz usług doradczych i administracyjnych - ułatwiający procedurę rozpoczęcia inwestycji. Dzięki właściwej obsłudze potencjalnych inwestorów droga postępowania administracyjnego jest o wiele łatwiejsza i krótsza, co przynosi wymierne efekty w rozwoju początkującej inwestycji. Zakres świadczonych usług doradczych i konsultingowych jest kierowany także do lokalnych przedsiębiorców, którzy myślą o rozwoju swojej działalności.  Urzędnicy służą pomocą we wskazaniu właściwych rozwiązań i miejsc realizacji inwestyc. W imieniu urzędu pomoc dla przedsiębiorców prowadzi Myślenicka Agencja Rozwoju Gospodarczego. Agencja zajmuje się promowaniem i wspieraniem wszelkich inicjatyw gospodarczych mających wpływ na rozwój regionu myślenickiego. 

ZAINWESTUJ W MYŚLENICACH

Ambicją Gminy Myślenice jest wzmocnienie konkurencyjności gospodarki lokalnej oraz rozwój infrastruktury technicznej zwiększającej atrakcyjność inwestycyjną. Cele te realizowane są m.in. poprzez rozwój indywidualnej przedsiębiorczości, wsparcie rozwoju instytucji około biznesowych, rozwój stref aktywności gospodarczej czy rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego.


Łącznie tereny przemysłowe zajmują w gminie ok. 242,5 ha:
 

Myślenice - 98 ha


Jawornik - 20 ha


Polanka - 50 ha


Głogoczów - 60 ha


Osieczany -11,5 ha


Zawada - 3 hainwestorow_5 inwestowanie_6 inwestowanie_7