LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Aktualności

czwartek, 19 marca 2020

Nowe inwestycje na Zarabiu? Gmina ogłosiła przetarg

Gmina Myślenice ogłosiła przetargi na dzierżawę na okres trzydziestu lat dwóch atrakcyjnych działek na Zarabiu. Zadaniem potencjonalnego inwestora będzie rozbudowa bazy turystyczno-rekreacyjnej.

Jeden przetarg dotyczy terenu między kładką wiszącą, a boiskiem do koszykówki przy Górnym Jazie, gdzie mieści się plaża piaszczysta nad Rabą, natomiast przedmiotem drugiego ogłoszenia jest pole biwakowe Prima przy tak zwanym „Małpim Gaju”.

- Wydzierżawienie tych terenów na okres trzydziestu lat to nasz pomysł na zwiększenie turystycznych i rekreacyjnych walorów w obrębie Zarabia, które w okresie letnim staje się lokalną kolebką turystyki. W ogłoszeniu przetargowym zasygnalizowaliśmy nasze pomysły na zagospodarowanie obu działek, ale zdajemy się na inwencję twórczą potencjalnych inwestorów. Chcielibyśmy, aby nowoczesna architektura i rewitalizacja tych miejsc pozwoliła, że staną się obszarem spotkań nie tylko dla mieszkańców, ale również przyciągną turystów do naszego miasta – mówi Jarosław Szlachetka, burmistrz Miasta i Gminy Myślenice.

Postępowania przetargowe zostały ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach, a zainteresowani dzierżawą działek zobowiązani są do złożenia swojej oferty wraz z koncepcją zagospodarowania terenu w formie pisemnej oraz na dowolnym nośniku cyfrowym w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, na Dziennik Podawczym w terminie do 27 kwietnia 2020 r. do godziny 14:00.

Plaża piaszczysta z zapleczem gastronomiczno-sanitarnym

Warunkiem dzierżawy fragmentu działki nr 628/10 jest rozbudowa bazy turystycznej, rekreacyjnej i gastronomicznej. W wyznaczonym miejscu miałaby powstać kawiarnia lub restauracja, ogólnodostępne toalety dostosowane dla niepełnosprawnych i rodziców przewijających dzieci, prysznice a także mała architektura z ogródkiem kawiarnianym, dalszą rozbudową i zagospodarowaniem plaży piaszczystej.

- Na wydzierżawionym terenie inwestor będzie zobowiązany do wykonania budynku na stałe związanego z gruntem o funkcji gastronomicznej wyposażonym w ogólnodostępne toalety, prysznice czy przebieralnię. Dzierżawca ma zapewnić funkcjonowanie tego miejsca co najmniej w okresie od kwietnia do września każdego roku. Warunkiem dzierżawy jest też bieżące utrzymanie plaży piaszczystej oraz estetyczne wyposażenie ogródków i plaży w sprzęt z logotypami Miasta i Gminy Myślenice – wyjaśnia Mateusz Suder, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Myślenice.

Rewitalizacja dawnego pola biwakowego Prima

Przedmiotem drugiego przetargu jest dzierżawa działki ewidencyjnej nr 628/52 o powierzchni ponad 1,5 hektara przy ulicy Parkowej w Myślenicach, za Parkiem Linowym w tzw. „Małpim Gaju”. Działka jest ogrodzona, zabudowana budynkiem pawilonu mieszkalno-restauracyjnego oraz budynkiem sanitariatów.

- Teren pola biwakowego Prima od lat był zaniedbywany, a ma duże walory turystyczno-noclegowe i świetną lokalizację w rekreacyjnej części Myślenic. W ogłoszeniu przetargowym zasugerowaliśmy, by powstał tam budynek wraz z infrastrukturą towarzyszącą funkcjonujący całorocznie o charakterze noclegowym i konferencyjnym. W obrębie działki opcjonalnie mógłby powstać kompleks samodzielnych domków noclegowych dla turystów oraz amatorów sportu i rekreacji – dodaje burmistrz Jarosław Szlachetka.

Ogłoszenie przetargowe dzierżawy działki dawnego pola biwakowego w programie funkcjonalno-użytkowym przedstawia program obiektów zawierający co najmniej salę wielofunkcyjną, restaurację lub kawiarnię, część noclegową, sanitariaty ogólnodostępne, a także zagospodarowanie terenu poprzez małą architekturę, ławki, kosze, stojaki na rowery, ścieżki pieszo-rowerowe, fakultatywne ścieżki sensoryczne, tereny do grillowania, biwakowania oraz parkingi i oświetlenie.

Ogłoszenia przetargowe w Biuletynie Informacji Publicznej:
- Dzierżawa części działki ewidencyjnej nr 628/10 o pow. około 0,50 ha - Plaża Piaszczysta
- Dzierżawa działki ewidencyjnej nr 628/52 o pow. 1,6626 ha - Pole Biwakowe Prima